DEDICAREA ȘI DEVOTAMENTUL SUNT DOUĂ DINTRE CARACTERISTICILE NOASTRE
DEDICAREA ȘI DEVOTAMENTUL SUNT DOUĂ DINTRE CARACTERISTICILE NOASTRE

Andreea a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București în anul 2011, precum și cursurile programului de Master „Drept Privat Aprofundat″, organizate în cadrul aceleiași facultăți, în anul 2012.

Ulterior dobândirii calității de avocat (noiembrie 2012), Andreea a început să colaboreze cu o Societate civilă de avocați acumulând experiență în domenii precum: dreptul muncii, drept societar si contencios administrativ.

A derulat activități de asistare și reprezentare a clienților în fața instanțelor judecătorești, dar și a altor autorități precum Oficiul Registrului Comerțului, Inspectoratul Teritorial de Munca, Oficiul pentru Imigrari.

Andreea a urmărit să își consolideze cunoștințele juridice prin particiarea la cursuri și conferințe precum: Curs de Drept European – Université d’été – droit communautaire, organizată de Universitatea din Szeged, Ungaria (iulie 2009); conferința internațională Le nouveau Code cvil roumain: Vu de l′interieur – Vu de l′exterieur, organizată de Facultatea de Drept a Universității București (octombire 2013).

Este avocat definitiv în cadrul Baroului București din martie 2015, iar în prezent este avocat colaborator în cadrul societății civile de avocați Rizoiu & Poenaru.