Echipa noastră

Lucian Poenaru

Credem în prietenia noastră și prețuim colaborarea dumneavoastră
Credem în prietenia noastră și prețuim colaborarea dumneavoastră

Lucian este membru al Baroului Bucureşti din 2008 și unul din avocații fondatori ai Rizoiu & Poenaru SCA.

Lucian a acumulat experienţă în cadrul unei firme de avocatură de top 10 din România, în cadrul căreia a devenit avocat asociat senior în ianuarie 2012.Experienţa sa profesională a debutat cu mai multe stagii de practică în timpul facultății şi, după absolvire, la Misiunea Economică a Ambasadei Franţei în Bucureşti.

În cursul celor mai mult de opt ani de experienţă ca avocat, Lucian a asistat și reprezentat cu succes clienţi în domeniul dreptului civil, societar, comercial, al proprietăţii intelectuale, drept penal şi dreptul muncii.

Lucian este specializat în proiecte de achiziții și drept societar, asistând fie vânzătorul, fie cumpărătorul în tranzacţii de mare valoare şi sprijinindu-i în negocierea și redactarea de contracte de transfer de părţi sociale şi documentaţia conexă. Acordă asistenţă în probleme societare de variată complexitate şi în soluţionarea problemelor privind personalul, redactarea de rapoarte de due-diligence, contracte şi alte documente juridice.

Lucian se axează, de asemenea, pe activități de consultanţă juridică şi reprezentare în litigii în probleme legate de protecția dreptului de autor și drepturilor conexe de autor. Activitățile juridice efectuate vizează, printre altele, chestiuni legate de protecția datelor cu caracter personal și protecția juridică a dreptului de autor și proprietății industriale, negocierea de contracte cu operatorii de cablu și aspecte privind relația cu CNA.

Printre cele mai recente proiecte se numără:

  • asistarea principalului furnizor de servicii de imagistică medicală de înaltă performanţă şi tratament al cancerului din Europa la semnarea unui acord angajant de achiziție a unor centre de diagnostic;
  • asistarea unei societăți românești din grupul unui furnizor mondial de produse și servicii industriale și comerciale de curățenie în activitățile juridice curente;
  • asistarea unui important centru medical în extinderea reţelei de clinici medicale în ţară prin achiziţionarea întregii participaţii la diferite societăţi de profil;
  • acordarea de asistenţă juridică unui grup de imagistică medicală privind dezvoltarea reţelei în România;
  • asistență acordată unui furnizor internațional de servicii de mentenanță pentru echipamente medicale în achiziționarea părților sociale într-o societate locală și integrarea pe piața din România;
  • asistarea unui important grup european care furnizează servicii financiare, HR și IT în restructurarea bordului de directori în societatea pe acțiuni de pe piața locală precum și în chestiuni legate de dreptul muncii și politica de personal;
  • asistarea unui important radiodifuzor străin în structurarea activității sale și oferirea de servicii în România, precum și reprezentarea acestuia pentru recuperarea creanțelor radiodifuzorilor locali;
  • reprezentarea unui mare operator de servicii de tip teleshopping în chestiuni legate de încălcarea drepturilor sale de proprietate industrială.

Lucian a absolvit Facultatea de Drept, Universitatea din București și Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Collège Juridiques Franco-Roumain d’Etudes Européennes în 2007; a obţinut o diplomă de master în 2008 conferită de Facultatea de Drept, Universitatea din București și Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Collège Juridiques Franco-Roumain d’Etudes Européennes; și a obținut titlul de Doctor în Drept la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București în 2015 cu o teză în domeniul răspunderii penale pentru încălcarea dreptului de autor.

Lucian colaborează cu departamentul de drept privat al Facultății de Drept din cadrul Universității din București, fiind conducător de seminare la materia dreptul proprietăţii intelectuale și contracte speciale.

Publicații

Monografii
Articole
Varia
Conferințe