Echipa noastră

Radu Rizoiu

SUNT UN IUBITOR DE CARTE ȘI MAI MULT DECÂT ATÂT
SUNT UN IUBITOR DE CARTE ȘI MAI MULT DECÂT ATÂT
[/su_spoiler]

Radu este membru al Baroului Bucureşti din 1997 si unul dintre avocații fondatori ai Rizoiu & Poenaru.

Radu a acumulat experienţă într-una dintre societăţile de avocatură de top 10 din România, în cadrul căreia a lucrat timp de 16 ani, ajungând în poziţia de Senior Partner.

Radu oferă asistenţă juridică în diverse domenii de drept, cu o aplicare specială pe finanţări garantate şi dreptul energiei. Are experienţă în structurarea de tranzacţii complexe şi redactarea documentaţiei de proiect aferente.

Radu a fost unul dintre pionierii dezvoltării de produse inovative privind structurarea finanţărilor garantate pe piaţa din România încă din anii ’90. A oferit consultanţă unui grup de bănci care a acordat primul împrumut sindicalizat reprezentativ către primul operator GSM activ pe piaţa românească.

În acelaşi timp, a fost implicat în restructurarea acţionariatului unei importante societăţi în scopul protejării drepturilor acţionarului majoritar la un moment când guvernanţa corporativă începea să apară în dreptul românesc.

Radu a contribuit la mai multe proiecte de privatizare în cadrul cărora a asistat investitorul în negocierea termenilor contractelor cu Statul şi a efectuat rapoarte de due diligence juridic privind obiectul tranzacţiei. A oferit asistenţă juridică clienţilor privind îndeplinirea termenilor acordurilor post-privatizare.

La începutul anilor 2000, Radu a fost implicat activ în mai multe proiecte de finanţare importante în cadrul cărora a asistat fie împrumutătorul, fie împrumutatul.

Începând cu mijlocul anilor 2000, Radu a fost implicat activ în diverse proiecte în domeniul energetic, cum ar fi: negocierea de contracte de furnizare de energie care să permită obţinerea de finanţare pentru importanţi consumatori industriali, structurarea de finanţare de proiect pentru proiecte de energie regenerabilă, acordarea de asistenţă pentru dezvoltarea de micro-hidrocentrale şi proiecte eoliene, structurarea bazei legale pentru centrale de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă (CHP).

A asistat împrumutătorii sau împrumutaţii în proiecte de finanţare, împrumuturi sindicalizate sau împrumuturi ipotecare, precum şi în operaţiuni de factoring. A asistat numeroşi clienţi în tranzacţii de vânzare de acţiuni sau pachete de active, în fuziuni şi dizolvări societare, în iniţierea şi structurarea de campanii de publicitate sau în proiecte de infrastructură şi proiecte imobiliare.

Radu deţine cunoştinţe solide privind proiectele internaţionale, participând la un stagiu de pregătire de mai multe luni la biroul din Toronto al firmei de avocatură canadiene McCarthy Tétrault, unde a fost implicat în tranzacţii internaţionale de finanţare de proiect şi energie.

Radu este licenţiat în drept al Universităţii Bucureşti şi a obţinut diploma de doctor în drept privat, cu lucrarea: “Garanţiile reale mobiliare. O abordare funcţională” (2010). Este autorul unei lucrări esenţiale privind regimul garanţiilor reale mobiliare în România, publicată la Editura Universul Juridic, Bucureşti, în 2006. A publicat de asemenea (singur sau în colaborare) cărți în domeniul garanțiilor (inclusiv o serie de comentarii privind jurisprudenţa românească în materie de ipoteci mobiliare) și al persoanei juridice, precum și mai mult de 50 de studii, articole şi note.

Datorită vastei sale experienţe academice, lui Radu i s-a propus să facă parte din comisia de redactare a normelor de implementare a Noului Cod Civil. În această calitate, a redactat secţiunile privind contractele comerciale (inclusiv contracte bancare), garanţii şi tranzacţii garantate.După ce a contribuit la redactarea textelor Titlului privind privilegiile si garanţiile reale din Noul Cod Civil, Radu a depus un efort deosebit pentru mai buna conturare a secţiunii respective înainte de intrarea în vigoare a Codului şi pentru adaptarea legislaţiei auxiliare (inclusiv regulamentul pentru funcţionarea arhivei de garanţii reale mobiliare) pentru punerea în aplicarea a noii reglementări. De asemenea, Radu a participat la redactarea textelor privind regimul garanțiilor în cadrul noii Legi privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Radu este conferențiar universitar în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, predând drept civil şi este formator la Institutul Naţional al Magistraturii în domeniul dreptului civil aplicat raporturilor cu profesioniști.

Publicații

Monografii
Articole
Note de jurisprudență
Culegeri de jurisprudență
Varia
Conferințe