Echipa noastră

Radu Rizoiu

SUNT UN IUBITOR DE CARTE ȘI MAI MULT DECÂT ATÂT
SUNT UN IUBITOR DE CARTE ȘI MAI MULT DECÂT ATÂT

Radu este membru al Baroului Bucureşti din 1997 si unul dintre avocații fondatori ai Rizoiu & Poenaru.

Radu a acumulat experienţă într-una dintre societăţile de avocatură de top 10 din România, în cadrul căreia a lucrat timp de 16 ani, ajungând în poziţia de Senior Partner.

Radu oferă asistenţă juridică în diverse domenii de drept, cu o aplicare specială pe finanţări garantate şi dreptul energiei. Are experienţă în structurarea de tranzacţii complexe şi redactarea documentaţiei de proiect aferente.

Radu a fost unul dintre pionierii dezvoltării de produse inovative privind structurarea finanţărilor garantate pe piaţa din România încă din anii ’90. A oferit consultanţă unui grup de bănci care a acordat primul împrumut sindicalizat reprezentativ către primul operator GSM activ pe piaţa românească.

În acelaşi timp, a fost implicat în restructurarea acţionariatului unei importante societăţi în scopul protejării drepturilor acţionarului majoritar la un moment când guvernanţa corporativă începea să apară în dreptul românesc.

Radu a contribuit la mai multe proiecte de privatizare în cadrul cărora a asistat investitorul în negocierea termenilor contractelor cu Statul şi a efectuat rapoarte de due diligence juridic privind obiectul tranzacţiei. A oferit asistenţă juridică clienţilor privind îndeplinirea termenilor acordurilor post-privatizare.

La începutul anilor 2000, Radu a fost implicat activ în mai multe proiecte de finanţare importante în cadrul cărora a asistat fie împrumutătorul, fie împrumutatul.

Începând cu mijlocul anilor 2000, Radu a fost implicat activ în diverse proiecte în domeniul energetic, cum ar fi: negocierea de contracte de furnizare de energie care să permită obţinerea de finanţare pentru importanţi consumatori industriali, structurarea de finanţare de proiect pentru proiecte de energie regenerabilă, acordarea de asistenţă pentru dezvoltarea de micro-hidrocentrale şi proiecte eoliene, structurarea bazei legale pentru centrale de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă (CHP).

A asistat împrumutătorii sau împrumutaţii în proiecte de finanţare, împrumuturi sindicalizate sau împrumuturi ipotecare, precum şi în operaţiuni de factoring. A asistat numeroşi clienţi în tranzacţii de vânzare de acţiuni sau pachete de active, în fuziuni şi dizolvări societare, în iniţierea şi structurarea de campanii de publicitate sau în proiecte de infrastructură şi proiecte imobiliare.

Radu deţine cunoştinţe solide privind proiectele internaţionale, participând la un stagiu de pregătire de mai multe luni la biroul din Toronto al firmei de avocatură canadiene McCarthy Tétrault, unde a fost implicat în tranzacţii internaţionale de finanţare de proiect şi energie.

Radu este licenţiat în drept al Universităţii Bucureşti şi a obţinut diploma de doctor în drept privat, cu lucrarea: “Garanţiile reale mobiliare. O abordare funcţională” (2010). Este autorul unei lucrări esenţiale privind regimul garanţiilor reale mobiliare în România, publicată la Editura Universul Juridic, Bucureşti, în 2006. A publicat de asemenea (singur sau în colaborare) cărți în domeniul garanțiilor (inclusiv o serie de comentarii privind jurisprudenţa românească în materie de ipoteci mobiliare) și al persoanei juridice, precum și mai mult de 50 de studii, articole şi note.

Datorită vastei sale experienţe academice, lui Radu i s-a propus să facă parte din comisia de redactare a normelor de implementare a Noului Cod Civil. În această calitate, a redactat secţiunile privind contractele comerciale (inclusiv contracte bancare), garanţii şi tranzacţii garantate.După ce a contribuit la redactarea textelor Titlului privind privilegiile si garanţiile reale din Noul Cod Civil, Radu a depus un efort deosebit pentru mai buna conturare a secţiunii respective înainte de intrarea în vigoare a Codului şi pentru adaptarea legislaţiei auxiliare (inclusiv regulamentul pentru funcţionarea arhivei de garanţii reale mobiliare) pentru punerea în aplicarea a noii reglementări. De asemenea, Radu a participat la redactarea textelor privind regimul garanțiilor în cadrul noii Legi privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Radu este conferențiar universitar în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, predând drept civil şi este formator la Institutul Naţional al Magistraturii în domeniul dreptului civil aplicat raporturilor cu profesioniști.

Publicații

Monografii
 • Garanţiile reale mobiliare. Legislaţie comentată şi adnotată, editura Universul juridic, Bucureşti, 2006, 756 p.
 • Garanţiile reale mobiliare. O abordare funcţională, editura Universul juridic, Bucureşti, 2011, 771 p., pentru care au fost acordate premiul „Istrate Micescu”, în cadrul PREMIILOR ȘTIINȚIFICE ale Uniunii Juriștilor din România, Societății „Titu Maiorescu” și ale revistelor „Dreptul” și „Palatul de Justiție” pe anul 2011, și premiul „Henri Capitant”, acordat în colaborare cu Asociaţia „Henri Capitant” din România și Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România în cadrul Premiilor Revistei Române de Drept Privat 2011.
 • Contractul de ipotecă în noul Cod civil, editura Universul juridic, București, 2015, 543 p.;
 • Persoana juridică, în M. Nicolae (coord.), V. Bîcu, G.-A. Ilie, R. Rizoiu, Drept civil. Persoanele, editura Universul juridic, București, 2016, p. 257-433 (177 p.).
Articole
 • Consideraţii teoretice şi practice asupra regimului juridic aplicabil garanţiilor reale mobiliare în materie comercială (I) (în colaborare cu Cristiana I. Stoica), publicat în “Revista de drept comercial” nr. 1/2001, p. 47-68 (22 p.);
 • Consideraţii teoretice şi practice asupra regimului juridic aplicabil garanţiilor reale mobiliare în materie comercială (II) (în colaborare cu Cristiana I. Stoica), publicat în “Revista de drept comercial” nr. 2/2001, p. 67-82 (16 p.);
 • Unele consideraţii asupra condiţiei juridice a domeniului public şi criteriilor de domenialitate, publicat în “Dreptul” nr. 9/2001, p. 58-82 (25 p.);
 • Unele aspecte privind incidenţa titlului VI al Legii nr. 99/1999 asupra regimului juridic al cesiunii de creanţă (în colaborare cu Răzvan Dincă), publicat în “Pandectele române” nr. 3/2002, p. 243-256 (14 p.);
 • Garanţiile reale mobiliare asupra drepturilor de creanţă (în colaborare cu Răzvan Dincă), publicat în “Pandectele române” nr. 5/2002, p. 198-220, (23 p.);
 • Aspecte juridice privind garantarea guvernamentală a unei emisiuni de obligaţiuni (în colaborare cu Valeriu Stoica), publicat în “Dreptul” nr. 10/2002, p. 17-38 (22 p.);
 • Scurte consideraţii asupra regimului juridic al bunurilor folosite în cadrul operaţiunilor de utilizare a bunurilor domeniale, publicat în “Pandectele române” nr. 5/2003, p. 172-180 (9 p.);
 • Asupra unei abordări funcţionale a scrisorii de garanţie bancară cu privire specială asupra garanţiei independente. Noţiune, publicat în “Curierul judiciar” nr. 5/2004, p. 66-87 (22 p.);
 • Asupra unei abordări funcţionale a scrisorii de garanţie bancară cu privire specială asupra garanţiei independente. Efecte, publicat în “Curierul judiciar” nr. 10/2004, p. 109-127 (19 p.);
 • Scurte consideraţii asupra garanţiei reale mobiliare constituite asupra poliţelor de asigurare, publicat în “Revista română de dreptul afacerilor” nr. 5-6/2004, p. 51-66 (16 p.);
 • Încercare de (re)definire a garanţiei reale mobiliare, publicat în “Pandectele române” nr. 4/2004, p. 150-186 (37 p.);
 • Scurte consideraţii istorico-teleologice asupra modalităţii de executare a garanţiilor reale mobiliare, publicat în “Pandectele române”, Supliment nr. 1/2006, p. 308-349 (42 p.);
 • Garanţia reală mobiliară asupra universalităţilor de bunuri, publicat în “Pandectele române”, nr. 2/2005, p. 137-170 (34 p.);
 • Unele aspecte particulare ale garanţiilor reale mobiliare constituite asupra depozitelor bancare, publicat în “Revista română de dreptul afacerilor” nr. 2/2005, p. 7-49 (43 p.);
 • Dreptul debitorului de a dispune de bunul afectat unei garanţii reale mobiliare. Scurte note, publicat în “Revista română de dreptul afacerilor” nr. 5/2005, p. 7-24 (18 p.);
 • Dreptul tranzitoriu în materia garanţiilor reale mobiliare. Studiu critic al jurisprudenţei române actuale, publicat în “Revista română de dreptul afacerilor” nr. 6/2005, p. 7-35 (29 p.);
 • Aspecte introductive privind obiectul garanţiei reale mobiliare, publicat în “Revista română de dreptul afacerilor” nr. 1/2006, p. 9-42 (34 p.);
 • Unele aspecte particulare ale garanţiilor reale mobiliare constituite asupra conturilor curente deschise la instituţii bancare, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 2/2007, p. 198-222 (25 p.);
 • Caracterul executoriu al cesiunii de creanţă (I), publicat în “Revista de drept bancar şi financiar” nr. 4/2007, p. 15-23 (9 p.);
 • Caracterul executoriu al cesiunii de creanţă (II), publicat în “Revista de drept bancar şi financiar” nr. 1/2008, p. 1-12 (12 p.);
 • Transpunerea Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanţie financiară în dreptul român, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 3/2008, p. 138-192 (55 p.);
 • Locul şi rolul Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanţie financiară în consolidarea Uniunii Monetare Europene, publicat în “Analele Universităţii Bucureşti. Seria Drept” nr. 2007.III, p. 92-125 (34 p.);
 • Competenţa jurisdicţională de drept internaţional privat în materia garanţiilor reale mobiliare, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 4/2008, p. 214-250 (37 p.);
 • Aplicabilitatea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în materia garanţiilor reale mobiliare, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 5/2008, pentru care a fost acordat premiul „Octavian Căpățînă”, în cadrul Premiilor Revistei Române de Drept Privat 2008
 • Reprezentarea creditorilor garantaţi printr-un agent specializat, publicat în “Pandectele române” nr. 8/2008, p. 29-66 (38 p.) şi în Probleme actuale în dreptul bancar, Current issues in banking law, editura WoltersKluwer, Bucureşti, 2008, p. 744-817 (74 p.);
 • Mecanismele executării private în cazul luării paşnice în posesie a bunului afectat unei garanţii reale mobiliare, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 2/2009, p. 99-178 (80 p.);
 • Mandatul irevocabil ca tehnică de garantare a obligaţiilor, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 4/2009, p. 180-234 (55 p.);
 • Securitizarea creanţelor sau Utopia garanţiei perfecte, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 6/2009, p. 183-284 (102 p.);
 • Garanţiile reale mobiliare: un rău necesar sau un instrument util?, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 3/2010, p. 161-257 (97 p.);
 • Costul creditului şi garanţiile reale mobiliare: o analiză empirică, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 4/2010, p. 210-273 (64 p.);
 • Ce este ipoteca mobiliară (I). Despre dreptul real de garanţie, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 5/2011, p. 185-263 (79 p.);
 • Garanția comună a creditorilor în Noul Cod civil, publicat în “Revista română de drept privat” nr. 1/2012, pp. 170-222 (53 p.);
 • Facilitatea de credit în Noul Cod civil român (în colaborare cu Andra-Roxana Ilie), publicat în „Revista română de drept privat” nr. 3/2012, p. 164-193 (30 p.);
 • Ce este ipoteca mobiliară (II). Despre contractul de ipotecă, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 5/2012, p. 186-250 (67 p.);
 • Operațiunile asimilate ipotecii – unitate în diversitate, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 1/2013, p. 181-220
 • (Din nou) despre cesiunea de creanță în scop de garanție, publicat în „Revista de drept bancar şi financiar” nr. 4/2012, p. 38-46 (9 p.);
 • Operațiunile asimilate ipotecii – unitate în diversitate, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 1/2013, p. 181-220 (40 p.);
 • Garanțiile reale și piața de capital: între nevoia de celeritate și obsesia supravegherii totale, publicat în „Curierul judiciar” nr. 5/2013, p. 258-270 (13 p.);
 • Caracterul oneros al contractului de ipotecă, publicat în L. Bercea (ed.) Contractul de credit bancar. Principiile, legea, uzanțele, editura Universul juridic, București, 2014, p. 82-101 (20 p.);
 • Publicitatea mobiliară prin Arhiva Electronică de Garanții reale Mobiliare, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 6/2013, p. 114-175 (62 p.);
 • Credit risk and value of collateral – how can CRD IV be used to mitigate adverse caselaw, publicat în „Central Bank Journal of Law and Finance” nr. 1/2014, p. 115-135 (21 p.);
 • Concursul între ipoteca mobiliară și ipoteca imobiliară în Noul Cod civil/Competing Claims: The Security Interest in Movable Assets and the Real Estate Mortgage under the New (Romanian) Civil Code, publicat în Rusu (ed.), Tendințe actuale în domeniul financiar, bancar în legislația națională, europeană și internațională, editura Hamangiu, București, 2014, p. 169-201 (33 p.);
 • Accesoriul poate transforma principalul? Despre natura bunului ipotecat, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 3/2015, p. 131-190 (60 p.);
 • Când nu știi ce garantezi: despre cauza cauțiunii reale, publicat în M.D. Bob, A.-R. Trandafir (ed.), Creditori versus debitori – perspectiva Hexagonului, editura Universul juridic, București, 2015, p. 137-180 (44 p.);
 • Ipoteca asupra bunurilor incorporale: Cum urmărești ceea ce nu vezi?, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 4/2015, p. 128-196 (69 p.);
 • L’objet du contrat, în M. Behar-Touchais (ed.), Comparaison de la réforme du droit français des contrats et du régime de l’obligation avec le nouveau Code civil roumain, vol. 1, Droit des contrats, IRJS Editions, 2016, p. 131-166 (36 p.);
 • I se spunea „Buldozerul”: Despre concursul dintre sechestru și ipotecă, publicat în „Revista română de drept privat” nr. 2/2016, p. 129-161 (33 p.);
 • Când toată lumea vrea (să scape): Preluarea bunului mobil ipotecat în contul creanței, publicat în „Revista română de dreptul afacerilor” nr. 5/2016, 52-65 (14 p.);
 • Cine este de vină? Despre abuzul de garanții în materie ipotecară, publicat în L. Bercea (ed.), „In honorem Ion Lulă. Abuzul de drept”, editura Universul juridic, Bucure;ti, 2016, p. 347-368 (22 p.);
 • Consultarea registrelor publice, publicat în „Pandectele săptămânale” nr. 4/2016;
 • Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice, publicat în „Pandectele săptămânale” nr. 5/2016;
 • Mase patrimoniale şi patrimonii de afectaţiune, publicat în „Pandectele săptămânale” nr. 6/2016.
Note de jurisprudență
 • Notă la Decizia Curţii de Apel Piteşti, secţia civilă, nr. 162/R din 28 ianuarie 2002, publicată în “Pandectele române” nr. 5/2002, p. 65-74 (10 p.);
 • Notă la Decizia Curţii Constituţionale nr. 333 din 16 septembrie 2003, publicată în “Curierul judiciar” nr. 12/2003, p. 22-29 (8 p.);
 • Notă la Decizia Curţii de Apel Cluj, secţia comercială, nr. 1519 din 23 septembrie 2003 (în colaborare cu Marieta Avram), publicată în “Curierul judiciar” nr. 10/2004, p. 13-23 (11 p.);
 • Notă la Sentinţa Tribunalului Buzău, secţia comercială şi de contencios administrativ, nr. 37 din 16 ianuarie 2004 (în colaborare cu Cătălina Dicu), publicată în “Revista română de dreptul afacerilor” nr. 9-10/2004, p. 74-81 (8 p.);
 • Notă la Decizia Curţii de Apel Cluj, secţia civilă, nr. 728 din 24 aprilie 2003 (în colaborare cu Răzvan Dincă), publicată în “Pandectele române” nr. 6/2004, p. 116-129 (14 p.);
 • Notă la Decizia Curţii Constituţionale nr. 382 din 30 septembrie 2004, publicată în “Curierul judiciar” nr. 11-12/2004, p. 28-37 (10 p.);
 • Notă la Sentinţa Tribunalului Bucureşti, secţia comercială, nr. 10769/2004, publicată în “Revista română de dreptul afacerilor” nr. 2/2005, p. 124-130 (7 p.);
 • Notă la Decizia nr. 94-461-II (III) din 10 aprilie 1996 a Curţii de Apel din Tennessee, publicată în “Revista română de drept privat” nr. 5/2007, 249-253 (5 p.);
 • Notă la Decizia nr. 69-183 din 7 ianuarie 1970 a Curţii Supreme din Ohio, publicată în “Revista română de drept privat” nr. 4/2008, p. 244-245 (2 p.);
 • Notă la Decizia nr. 89-147 din 13 iunie 1990 a Curţii Supreme din Wyoming, publicată în “Revista română de drept privat” nr. 6/2008, p. 205-208 (4 p.);
 • Notă la Decizia nr. 96-7288 din 12 septembrie 1996 a Curţii de Apel a Statelor Unite, Al Treilea Circuit, publicată în “Revista română de drept privat” nr. 5/2009, p. 238-243 (6 p.).
Culegeri de jurisprudență
 • Ipoteci mobiliare, vol. I, Preferinţa fiscului, editura Universul juridic, Bucureşti, 2012, 254 p.;
 • Ipoteci mobiliare, vol. II, Caracterele juridice ale ipotecilor mobiliare. comentată cu trimiteri la noul Cod Civil, editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 528 p.;
 • Ipoteci mobiliare, vol. III, Contractul de ipotecă și operațiunile asimilate, editura Universul juridic, Bucureşti, 2013, 351 p;
 • Persoanele, Garanțiile civile și Prescripția extinctivă, în R. Constantinovici (coord.), Minispețe, vol. I, Drept civil, editura Solomon, București, 2016, p. 1-7, 103-113, 141-143, 210-214 (26 p.).
Varia
 • Arhivarea electronică: o perspectivă juridică (în colaborare cu Doru Trăilă), publicată în “Link” nr. 1/2004 (2 p.);
 • Data certă: de la “dregătorie” la marca electronică (în colaborare cu Doru Trăilă), publicată în “Link” nr. 2/2004 (2 p.);
 • Codul comercial, ediţie actualizată (01.03.2005), îngrijită şi adnotată de Avocat Radu Rizoiu, editura Rosetti, Bucureşti, 2005, 864 p.;
 • Cui îi este frică de Noul Cod civil?, disponibil aici
 • Harun al-Raşid, Karl Llewellyn şi judecătorul Noului Cod civil, disponibil aici
 • Notă la Decizia nr. 1072 din 31 martie 2009 pronunţată în recurs de Secţia comercială a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, disponibilă aici
 • Camătă vs. Împrumut bănesc, disponibil aici
 • Dicţionar de dreptul afacerilor român-englez (în colaborare cu Lucian Traian Poenaru, Raluca Alexandra Zatropa, Veronica Dobozi), editura Monitorul Oficial, București, 2012, 267 p.
 • Traduttore, traditore…, disponibil aici
 • Cine deține cont(rol)ul?, disponibil aici
 • Consecințele perverse ale protecției debitorului prin măsuri normative. Un studiu empiric, disponibilla aici
 • Pe cine protejează Noile Coduri?, disponibil aici
 • Noile Coduri și lumea în care trăim, disponibil aici
 • Cămătarii, Curtea Constituțională și Premiul Nobel, disponibil aici
 • Noul Cod civil. Adnotat, Ediţia a II-a actualizată (20 martie 2013), îngrijită şi adnotată (în colaborare cu Dan Lupașcu, Gabriela Florescu, Elena Viorica Florescu și Andreea Popescu), editura Rosetti International, Bucureşti, 2013, 1008 p.
 • Criza încrederii, slăbirea instituţiilor şi reducerea creditării, disponibil aici
 • De ce lipsește dreptul tranzitoriu al garanțiilor personale din noul Cod civil?, disponibil aici
 • Noul Cod civil. Adnotat, Ediția a 3-a actualizată (1 octombrie 2014), îngrijită și adnotată (în colaborare cu Dan Lupașcu, Gabriela Florescu și Andreea Popescu), editura Rosetti International, București, 2014, 797 p.
 • E pluribus unum: câte ipoteci reglementează Noul Cod civil?, disponibil  aici
 • Doamne, ferește-ne de Codul civil!, disponibil  aici
 • Cesionarea creditelor bancare, interviu dat în cadrul ZFLive, disponibil  aici
 • Tipic și atipic în Legea dării în plată, disponibil aici 
Conferințe
 • Aspecte legate de utilizarea de creanţe în garantarea creditelor, prezentare susţinută în cadrul colocviului Aplicaţii practice ale legislaţiei privind garanţiile reale mobiliare organizat de STOICA & Asociaţii, Bucureşti, 25 aprilie 2007
 • Reprezentarea creditorilor garantaţi printr-un agent specializat, prezentare susţinută în cadrul conferinţei internaţionale Probleme actuale în domeniul juridic bancar, Timişoara, 13 februarie 2008
 • Reprezentarea creditorilor garantaţi printr-un agent specializat, prezentare susţinută în cadrul programului de formare continuă a INM, Bucureşti, 19 iunie 2008
 • Mecanismele executării private în cazul luării paşnice în posesie a bunului afectat unei garanţii reale mobiliare, prezentare susţinută în cadrul programului de formare continuă a INM, Bucureşti, 1 iunie 2010
 • Securing the development of the network. Unbundling and local challenges, prezentare susţinută în cadrul colocviului 2010 Romania Gas Forum, Bucureşti, 2 iunie 2010
 • Ipoteca mobiliară şi raportul său cu garanţia reală mobiliară, prezentare susţinută în cadrul conferinţei Intrarea în vigoare a noului Cod civil: realităţi şi provocări legislative ale modernizării societăţii româneşti, Bucureşti, 30 iunie 2011;
 • Ipoteca asupra conturilor bancare în Noul Cod civil, prezentare susţinută în cadrul Colocviilor juridice ale BNR, ediţia a IV-a, Bucureşti, 13 septembrie 2011
 • Reglementarea raporturilor juridice între profesionişti, prezentare susţinută în cadrul Conferinţelor INM – Noul Cod civil, Bucureşti, 30 septembrie 2011
 • Ipoteca asupra conturilor bancare, prezentare susţinută în cadrul conferinţei Codul civil – teze şi antiteze la Cluj, Cluj Napoca, 4-5 noiembrie 2011
 • Ipoteca mobiliară în sistemul garanţiilor din noul Cod civil, prezentare susţinută în cadrul conferinţei Codul Civil – aspecte practice pentru mediul de afaceri, Bucureşti, 24 noiembrie 2011
 • Teoria modernă a patrimoniului, prezentare susţinută în cadrul conferinţei Implicaţiile Noului Cod civil în materie fiscală, Bucureşti, 12 decembrie 2011
 • Neexecutarea obligației care poate da dreptul de a trece la executarea ipotecii, prezentare susţinută în cadrul conferinţei Probleme dificile de drept civil, București, 28-29 septembrie 2012
 • De la forța obligatorie a contractului la protecția debitorului. Necesitatea instituirii unor garanții suplimentare. Rolul ipotecilor în garantarea executării obligațiilor contractuale, prezentare susţinută în cadrul conferinţei Contractul în noul Cod civil. Capcane și soluții, București, 15 octombrie 2012
 • Ipoteci mobiliare în Noul Cod civil, prezentare susţinută în cadrul conferinţei Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă. Insolvența. Noutăți și implicații practice generate de noile coduri, Slatina, 2 noiembrie 2012
 • Caracterele juridice ale contractului de ipotecă. Privire critică asupra caracterului oneros, prezentare susţinută în cadrul conferinţei de drept bancar Contractul de credit bancar între teorie și practică. Principiile, legea, uzanțele, Timișoara, 9 noiembrie 2012
 • Garanțiile bancare în Noul Cod civil. Caracterele juridice ale contractului de ipotecă, prezentare susţinută în cadrul programului de formare continuă a INM, Bucureşti, 12 noiembrie 2012
 • Dificultăți practice în executarea silită a ipotecii mobiliare și a operațiunilor asimilate, prezentare susţinută în cadrul Colocviului Preocupări în domeniul financiar-bancar în contextul modificărilor survenite la nivel european, Bucureşti, 12 aprilie 2013
 • Publicitatea mobiliară prin Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, prezentare susţinută în cadrul Conferinței Noul Cod Civil și Noul Cod de procedură civilă, Cluj-Napoca, 17-18 mai 2013
 • Conținutul contractului de ipotecă, prezentare susţinută (împreună cu Bogdan Dumitrache) în cadrul Conferinţelor INM – Noul Cod civil, Bucureşti, 14 iunie 2013
 • Caracterul executoriu al contractelor de garanție. Drept intertemporal, prezentare susţinută în cadrul Conferinței Noul Cod Civil și Noul Cod de procedură civilă, Brașov, 15 iunie 2013
 • Executarea silită a titlurilor executorii constituite de contracte utilizate în activitatea de creditare, prezentare susţinută (împreună cu Bogdan Dumitrache) în cadrul programului de formare continuă al magistraților, seminarul Executare silită, Bucureşti, 24 septembrie 2013
 • Ipoteca (mobiliară) asupra conturilor bancare în dreptul român și cel nord-american, prezentare susţinută în cadrul Conferinței Internaționale Drept civil și drept procesual civil, Bucureşti, 5 decembrie 2013
 • Ipoteca, o garanție… reală?, participare la dezbaterea organizată de juridice.ro, București, 10 martie 2014
 • Riscul de credit și evaluarea garanțiilor, prezentare susţinută în cadrul Colocviilor juridice ale BNR, ediţia a XIII-a, Colocviul „Provocări pentru activitatea juridică în contextul noului regim prudențial pentru instituțiile de credit”, Bucureşti, 19 martie 2014, disponibil  aici
 • Rezerva proprietății și tratamentul său în cadrul insolvenței, prezentare susținută în cadrul Colocviului european „Managementul crizelor bancare. Insolvența și falimentul”, București, 4 aprilie 2014
 • Clauzele abuzive, un teren pe care consumatorii câștigă (încă prea puțin?) teren, participare la dezbaterea organizată de juridice.ro, București, 12 mai 2014, disponibil  aici
 • Cesiunea de creanță ca mijloc de garanție, prezentare susținută în cadrul Conferinței Internaționale Impactul noilor coduri asupra mediului de afaceri, București, 12-13 mai 2014
 • Ipoteca asupra conturilor bancare – în timpul și în afara procedurii insolvenței, prezentare susținută în cadrul Conferinței Internaționale Impactul noilor coduri asupra mediului de afaceri, București, 12-13 mai 2014
 • Garanții asupra acțiunilor și părților sociale, prezentare susținută în cadrul Conferinței Internaționale Impactul noilor coduri asupra mediului de afaceri, București, 12-13 mai 2014
 • Concursul între ipoteca mobiliară și ipoteca imobiliară în Noul Cod civil, prezentare susținută în cadrul Conferinței Internaționale Tendințe actuale în domeniul financiar bancar în legislația națională, europeană și internațională, Sibiu, 27-30 mai 2014
 • De la interzicerea inovării contractuale la denegarea de dreptate: Breviar de soluții judiciare în materia creditelor de consum, prezentare susținută în cadrul celei de-a V-a Conferințe a Rețelei naționale de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene EuRoQuod, București, 17-18 iunie 2014
 • Problematici aferente garanțiilor mobiliare: cesiunea de creanță în scop de garanție, prezentare susținută în cadrul Conferinței juriștilor BRD – Groupe Société Générale, Predeal, 26-28 iunie 2014
 • Dezvoltări legislative în materia AEGRM de la adoptarea noului Cod civil până în prezent, prezentare susținută în cadrul conferinței Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare – noutăți legislative și tehnice. Perspective de dezvoltare, București, 4-5 iulie 2014
 • Ipoteca asupra conturilor bancare la proba insolvenței, prezentare susținută în cadrul Școlii de Vară și Conferinței Reformarea Dreptului Afacerilor prin Noile Coduri, București, 11-12 septembrie 2014
 • Accesoriul transformă principalul? Despre natura bunului ipotecat, prezentare susținută în cadrul conferinței „Probleme dificile de drept civil. Impact în afaceri”, București, 2-3 octombrie 2014
 • Ipoteca asupra bunurilor incorporale la testul insolvenței, prezentare susținută în cadrul Conferinței internaționale bienale, ediția a X-a, Secțiunea Dreptul afacerilor: „Codificarea legislației insolvenței. Rațiuni, consecințe, experiențe”, Timișoara, 17-18 octombrie 2014
 • Ca și cum nimic nu s-a(r fi) întâmplat: repunerea părților în situația anterioară, participare la dezbaterea organizată de juridice.ro, București, 9 martie 2015, disponibil aici
 • (Re)structurarea organismului SAL din perspectivă constituțională: mai multe întrebări și o (posibilă) soluție, prezentare susținută în cadrul Colocviilor juridice ale BNR, ediția a XVI-a, Colocviul „Soluționarea alternativă a diferendelor în domeniul bancar”, București, 6 aprilie 2015, disponibil aici
 • Totul sau nimic: despre valoarea ipotecii, prezentare susținută în cadrul Conferinței internaționale cu tema „Probleme juridice de actualitate in domeniul financiar bancar”, București, 28 mai 2015
 • Câte ipoteci (convenționale) reglementează noul Cod civil? Despre contractul de ipotecă, prezentare susținută în cadrul conferinței privind „Aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea in vigoare a Noului Cod civil și Noului Cod de procedură civilă”, București, 29 mai 2015
 • De la fascie la mătură: despre caracterul translativ al contractului de ipotecă, prezentare susținută în cadrul Conferinței Naționale de Drept Comercial 2015, cu tema „Confluențe actuale în dreptul comercial”, Cluj-Napoca, 12 iunie 2015
 • Cesionarii: nomina odiosa, participare la dezbaterea organizată de juridice.ro, București, 21 septembrie 2015, disponibil aici
 • 20 ans après: L’unification du droit des sûretés réelles en Roumanie, prezentare susținută în cadrul Colocviului «20 ans et le temps du Droit», București, 6-7 noiembrie 2015
 • Core terms revisited. Influența jurisprudenței CJUE asupra conținutului contractelor de credit bancar încheiate cu consumatorii, prezentare susținută (împreună cu Lucian Bercea) în cadrul Conferinței cu tema „Creditarea persoanelor fizice. Clauzele contractuale în contractul de credit”, București, 3-4 martie 2016
 • PLX 891: Inițiativa legislativă de anulare a titlului executoriu al contractelor de credit – impactul asupra consumatorului: păreri pro și contra, prezentare susținută în cadrul Conferinței „Ziua consumatorului de servicii financiare”, ediția a 4-a, București, 9 martie 2016
 • Când toată lumea vrea (să scape): Preluarea bunului mobil ipotecat în contul creanței, prezentare susținută în cadrul Conferinței de drept bancar „Supraîndatorarea consumatorilor de credite bancare. Cauze, efecte, soluții (Insolvența persoanei fizice, soluționarea alternativă a litigiilor, darea în plată etc.)”, Timișoara, 8 aprilie 2016
 • Ipoteca asupra participațiilor societare – un contract (doar) numit sau (chiar) nenumit?, prezentare susținută în cadrul Conferinței naționale de drept comercial, Ediția a VI-a, „Contractele nenumite în afaceri”, Timișoara, 2-3 iunie 2016
 • Garanțiile reale și piața de capital: între nevoia de celeritate și obsesia supravegherii totale, prezentare susținută în cadrul conferinței „Aplicarea dreptului pieței de capital”, București, 8-9 septembrie 2016
 • Cine este de vină? Despre abuzul de garanții în materie ipotecară, prezentare susținută în cadrul conferinței „Probleme dificile de drept comercial – Conferința Stanciu Cărpenaru”, Ediția a II-a, București, 22 septembrie 2016
 • Lumina vine de la Apus? Aplicarea în timp a OUG 52/2016 privind transpunerea Directivei 17/2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor, prezentare susținută în cadrul conferinței „Aplicarea legii în timp în materia contractelor de credit”, București, 5 octombrie 2016
 • Viața este complexă și are multe aspecte: Despre situații complexe (ne)avute în vedere de Legea dării în plată, prezentare susținută în cadrul Conferinței naționale de executare silită, Ediția a VII-a, „Executarea silită și darea în plată”, București, 7-8 octombrie 2016
 • Înconjurată de o maximă discreție: Fiducia, participare la dezbaterea organizată de juridice.ro, București, 31 octombrie 2016, disponibil aici
 • I se spunea „Buldozerul”: Despre concursul dintre sechestru și ipotecă, prezentare susținută în cadrul Conferinței Naţionale de Insolvență, ediția a IV-a, „Incidența penalului în insolvență”, București, 3-4 Noiembrie 2016
 • Mai binele este dușmanul binelui? Despre locul AEGRM după 16 ani de existență, prezentare susținută în cadrul Conferinței „Publicitatea mobiliară. Important, urgent și accesibil”, București, 10 Noiembrie 2016